FHS AI Day

Den AI na FHS | FHS AI Day 

2. 11. 2023, Pátkova 2137/5 

Přijďte se s námi podívat na umělou inteligenci z humanitní a společenskovědní perspektivy! Program zahrnuje přednášku o etických otázkách AI, workshop o využití AI pro výzkum, soutěž v generování AI umění, diskusi v režii studentského spolku a blok krátkých vystoupení mapujících vliv AI na společnost. Přijďte diskutovat o budoucnosti vztahu člověka a technologií.  

 

Join us in examining artificial intelligence from the perspective of humanities and social sciences. The program includes a lecture on AI ethics, a workshop on using AI for research, a contest in generating AI art, a discussion hosted by a student association, and a series of short presentations mapping the impact of AI on society. Come discuss the future of the relationship between humans and technology. 

Rozvrh | Schedule

11:30 – 12:50 Soutěž v AI umění | AI Art Competition (CZ / ENG) 

13:00 – 14:20 Online workshop o etice umělé inteligence: Máme se bát AI? (CZ only) 

14:30 – 15:50 Workshop: AI in Social Sciences and Humanities Research (pouze anglicky) 

16:00 – 17:20 Diskusní hra (CZ only) 

17:30 – 19:30 FHS AI Talks: krátká vystoupení na téma AI a společnost | short talks on AI and Society (CZ | ENG) 

Program

Soutěž v AI umění | AI Art Competition 

Organizátor | Organizer: Martin Dolský 

Jazyk | Language: CZ / ENG 

Čas | Time slot: 11:30 

Místo | Where: digitální hub 0.33 

Registace vyžadována | registration required

Přátelská soutěž v generování AI ilustrací odstartuje sérii praktických workshopů zaměřených na kreativní využití nástrojů generativní AI v humanitních a sociálních vědách.

Po krátkém workshopu a diskuzi zaměřené na sdílení základního know-how a příkladů dobré praxe si poměříme své dovednosti v přátelském utkání. Cílem bude vytvořit na

základě konkrétního zadání originální AI ilustraci spolu s prohlášením umělce a popisem tvůrčího procesu. Na konci dne porota vyhlásí vítěze, jejichž výtvory ozdobí nový

digitální hub. Zveme ostřílené prompt inženýry i nepolíbené začátečníky, aby se inspirovali a motivovali navzájem. 


A friendly competition in AI art generation will kick off a series of hands-on workshops exploring the creative use of generative AI tools in the humanities and social sciences. After a short workshop and discussion aimed at sharing basic know-how and examples of good practice, we will test our skills in a friendly match. The goal will be to create an original AI illustration based on a specific assignment, along with an artist’s statement and a description of the creative process. At the end of the day, a jury will announce the winners, whose creations will adorn the new digital hub. We invite both seasoned prompts engineers as well as novice learners to get inspired and motivate each other. 

Online workshop o etice umělé inteligence: Máme se bát AI?  

Organizátor | Organizer: Michal Gladiš 

Jazyk | Language: CZ 

Čas | Time slot: 13:00 

Místo | Where: online  

Registace vyžadována | registration required 

Hollywoodští scénáristé nám nabízí podoby hrozeb umělé inteligence, která lidstvo v lepším případě zotročí, v tom horším úplně vyhladí. Jaká jsou ale skutečná rizika spojená se současnou umělou inteligencí? A k čemu je nám etika v AI? Pokud jste optimista a nadšenec ve vztahu k AI tento workshop ve vás možná vyvolá několik obav, pokud naopak máte strach z toho, že AI nahradí človeka, možná vás tento workshop právě uklidní. 

AI in Social Sciences and Humanities Research Workshop

Organizátor | Organizer: Lucy Císař Brown 

Jazyk | Language: ENG 

Čas | Time slot: 14:30 

Místo | Where: digitální hub 0.33 

Registace vyžadována | registration required 

We will explore the potential and pitfalls of using AI in Academic Humanities research. We will look at some examples of useful tools and how they may be used ethically in research strategies as well as the limitations of using LLMs to accurately disseminate academic research.  

We will also play around with comparing LLM and AI models in order to get the best results from prompts (Versel AI) and test our skills through a prompt competition!  

There will be space for discussing more fundamental questions about the place of humanities higher education in the world of AI and vice versa. We will look at what students and teachers can expect from AI in the classroom and some of the social implications of this new technology.   

Diskuzní hra 

Organizátor | Organizer: Exthema 

Jazyk | Language: CZ 

Čas | Time slot: 16:00 

Místo | Where: studentská místnost vedle bufetu 

Registace vyžadována | registration required 

Účastníci diskusní hry budou rozděleni do dvou skupin, v jejichž rámci se pokusí vystavět argumentaci pro, nebo proti na zadanou otázku. Ta bude spočívat v přijetí, či odmítnutí generativních jazykových modelů do stávající výuky na vysoké škole. 

FHS AI Talks 

Jazyk | Language: CZ / ENG 

Čas | Time slot: 17:30 - 18:50 

Místo | Where: přednášková místnost | lecture room 0.03 

Vstup možný bez registrace | registration not required 

Hybridní sekce se čtyřmi krátkými vystoupeními na téma AI a společnost. 

 

A hybrid session with four short talks on AI and society.